פורים תשפ"ג | כולנו אוספים כולנו מצליחים

מתרימים פרימיום

0

סיירות פורים

0

יעד
₪30,000

הבה"ח אוראל עטרי

0

יעד
₪10,000

מורינו רה"י יונתן רוזמן שליט"א

0

יעד
₪10,000

הרה"ג אבי פורת

0

יעד
₪10,000

הרה"ג יונתן בשארי

0

יעד
7,200 ₪

מורינו הרה"ג רפאל שמחה ליוי

0

יעד
7,200 ₪

הרה"ג אהרון בן יצחק שליט"א

0

יעד
₪5000

הבה"ח יוסף מזרחי

0

יעד
₪5000

הרה"ג חיים יוסף מסיקה

0

יעד
₪7,200

הבה"ח עקיבא ליוי

0

יעד
7,200 ₪

הרה"ג משה בכור שליט"א

0

יעד
7,200 ₪

הרה"ג בצר אוריאל

0

יעד
₪7,200

הרה"ג משה אברמס

0

יעד
7,200₪

הרה"ג רפאל צרויה

0

יעד
3600 ₪

הבה"ח ישי אוחנה

0

יעד
10,000 ₪

הבה"ח יצחק מוניץ

0

יעד
3600 ₪

הבה"ח אוריאל שטינברגר

0

יעד
3600 ₪

הרה"ג אברהם בנימיני

0

יעד
3600 ₪

הבה"ח בנצי ועקנין

0

יעד
3600 ₪

הבה"ח יעקב ברוכים

0

יעד
3600 ₪

הבה"ח דויד משה

0

יעד
3600₪

רשימת מתרימים

הרה"ג שלמה זלמן דיויד

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח יונה אטל

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג קצינלבוגן יהודה

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח נתנאל לביא

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח דוד דן

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח ישראל טרבולסי

0

יעד
3,600₪

הרה"ג ישראל גיגי

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג משה קוזניץ

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח בנימין זאורוב

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח מנחם סינוואני

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג ישראל קוזניץ

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג משה חיים קוסטינר

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג דוד יומטוביאן

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח שלמה זמאני

0

יעד
3,600₪

הבה"ח רפאל שמחיוף

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג עקיבא מרקובסקי

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח אביתר דהאן

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח יחזקאל אסייג

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג נחמן טרנורוצקי

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח נתנאל צאנה

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח דביר מורן

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח זאב יונה נולמן

0

יעד
3,600₪

הרה"ג פביאן חיים נחמן

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח שלמה זעפרני

0

יעד
10,000 ₪

הרה"ג אריה אזולאי

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח אפלבוים ישראל מאיר

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח יעקב ישראל רוזנטל

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח מנחם מנשה

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח חיים פולק

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח חיים הררי

0

יעד
3,600₪

הבה"ח חיים מורשת

0

יעד
3,600 ₪

הליצן שלמה זלמן רובינשטיין

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג אריה אזולאי

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג צבי פרידמן

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח משה שניאור

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח כהן יוסף

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח אלעד ארזואן

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח גוטין דוד משה

0

יעד
3,600₪

הבה"ח גולדברג ישעיהו

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח גולדלבסקי דוד

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח גולשמיט חיים

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח גייזלר שמואל

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח גלר אליהו

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח אדרי מיכאל

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח דהן אמיתי

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח דוד דניאל

0

יעד
3,600₪

הבה"ח דויד משה

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח דוידוב אברהם ברוך

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח דוידוביץ משה

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח בן עזוז ישראל שביט

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח הראל יהודה

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח אדרי מיכאל

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח הררי יהודה

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח הררי שמואל

0

יעד
3,600₪

הבה"ח וקנין דוד

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח אלבז משה

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח זיאת שמעון

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח אוחיון אברהם

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח זעפרני זיו

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח אטלן אלי

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח חורי יאיר

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח טוויטו דוד ראי

0

יעד
3,600₪

הבה"ח איסמאילוף דוד

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח טרוזמן שלמה

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח טרייטל שלמה

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח יזדי משה

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח יצחקי שלמה

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח בן גיגי דוד

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח כהן מכאל

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח כהן משה

0

יעד
3,600₪

הבה"ח כץ אבישי

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח כץ אלעזר

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח לגר עקיבא

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח אלמקייס אליעזר

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח לוין שמואל

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח אוחנה דוד

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח לרנר עקיבא

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח מהצרי יאיר

0

יעד
3,600₪

הבה"ח מויאל דוד יוסף

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח בן אלול דוד

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח אברהם מאיר

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח אסייג יחזקאל

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח מזוז ישראל

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח מזרחי יהודה

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח בן עטר יהודה

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח מזרחי מיכאל

0

יעד
3,600₪

הבה"ח מלכה יהונתן

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח מלכה מאיר

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח מלצר אליהו

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח מנשה מנחם

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח מרגלית אברהם מנחם

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח מרה נהוראי

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח מרקס אברהם

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח נגרין יהונתן

0

יעד
3,600₪

הבה"ח נהון יוסף חיים

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח אמיריה יונתן

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח נחום אלחנן

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח נחשון משה

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח ניידיטש שלום

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח סיבוני יהושע

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח סינוואני מנחם

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח סיני יוסף

0

יעד
3,600₪

הבה"ח סלאם יאיר משה

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח סמכיאן איתמר

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח סעדה משה

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח עטרי אוריאל

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח עמר אברהם

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח עמר משה

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח עמר אברהם

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח עמר דוד ישראל

0

יעד
3,600₪

הבה"ח עמרם גיא

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח בן גאייב אליה

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח פיילר אליסף

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח פריצקי בינימין

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח פרץ אליהו אלישע

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח בלמס רפאל יאיר

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח קדוויל אליהו

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח קוהאנא משה

0

יעד
3,600₪

הבה"ח קופלביץ' יהונתן

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח קייט יוסף

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח קלניצקי נתן מאיר

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח בן אלול אוריאל

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח רחניאן דניאל

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח רייך אליהו

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח ריימונד משה

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח שטטמן יצחק

0

יעד
3,600₪

הבה"ח ברודי משה

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח שטרן נתן

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח בן עטר אשר מרדכי

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח שמול אהרן

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח אלחרר ישראל

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח שץ אהרן חיים

0

יעד
3,600 ₪

הבה"ח שרעבי דוד

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג אברמס משה

0

יעד
3,600₪

הרה"ג אזולאי אריה

0

יעד
3,600 ₪

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג בשארי יונתן

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג דהאן יוסף חיים

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג דיויד שלמה זלמן

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג ואנסון עומר

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג יוסף יאיר

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג ישי יוסף

0

יעד
3,600₪

הרה"ג כהן יעקב ישראל

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג כהן נריה

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג כהן נתנאל

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג לוי אריאל

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג לנדסמן דניאל

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג מלכה יצחק

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג מסיקה חיים יוסף

0

יעד
5,000 ₪

הרה"ג מרקובסקי עקיבא

0

יעד
3,600₪

הרה"ג נסירי אריאל

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג סיבוני נתנאל

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג סעד נתן

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג עזרן מרדכי

0

יעד
3,600 ₪

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג פרגא אליהו

0

יעד
3,600 ₪

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג פרץ אלקנה

0

יעד
3,600₪

הרה"ג צדוק אליהו

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג צרויה רפאל

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג קאהן יחזקאל

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג קדוויל יהודה

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג קוזניץ ישראל

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג קוזניץ משה

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג קוסטינר משה חיים

0

יעד
3,600 ₪

0

יעד
3,600₪

הרה"ג קרימילובסקי אלחנן

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג קשאניאן אליהו

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג ראקוב שמעון

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג רובינשטיין שלמה זלמן

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג שומר אוריה

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג שיפמן יצחק

0

יעד
3,600 ₪

הרה"ג שפירא אליהו חיים

0

יעד
3,600 ₪

הרב לוי אליהו

0

יעד
3,600₪

0

יעד
3,600 ₪

0

יעד
3,600 ₪

0

יעד
3,600 ₪

0

יעד
3,600 ₪

0

יעד
3,600 ₪

0

יעד
3,600 ₪

0

יעד
3,600₪

0

יעד
3,600 ₪

0

יעד
3,600 ₪

גלילה לראש העמוד